5. Sınıf Türkçe

5. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA SORULARI

1)   Eğitimin özü, çocuğun kafasını doldurmak değildir. Çocuğu doğru ve aydın kılmaktır. Onun bilgilerinin kıt oluşu da önemli değil bence. Önemli olan, öğreneceği konularda yanılmamasını sağlayacak birkaç temel gerçeği çok iyi bilmesi. Doğruyu görmek ve düşünmek yavaş yavaş sağlanır; Fakat, yanlış bilgi dolu dizgin gelir. Bu nedenle, dikkatli olmak gerekir.

       Parçanın konusu, aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) Eğitimin kaynakları B) Eğitimin gerekliliği C) Eğitimin zorluğu D) Eğitimin amacı

2)   .....................; çünkü sözlerimin yanlış yorumlandığını düşünüyorum. Konuştuğum zaman, sözlerim tüm ciddiyetini ve önemini yitiriyor. Bu nedenle susmayı tercih ediyorum.

       Yukarıdaki metnin başına, aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

A) Konuşmayı çok seviyorum.
B) Konuşmanın önemine inanıyorum.
C) Konuşmaktan hiç hoşlanmıyorum.
D) Konuşmak gerektiğini biliyorum.

3)   I  - Bir roman okurken kendimizden geçeriz.
     II - Kendimizi romanda anlatılan kişilerden birinin yerine koyarız.
    III - Onunla birlikte seviniriz, ağlarız, coşarız.
    IV - Kimi kitaplar, bize bilgi kazandırır.
     V - Böylece zamanın nasıl geçtiğini anlamayız.

       Paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle hangisidir ?

A) II B) III C) IV D) V

4)   Bu eski yalılar; bugün, geçmiş günlerin dilsiz tanıkları olarak duruyorlar. Vapurlara geçerken görüyoruz onları. Kiminin kırık panjurları inik, kiminin soluk perdeleri kapalı. Her zaman içime dokunur görünüşleri. Sanki elleriyle yüzünü kapatıp da ağlayan, başı tülbentli, yaşlı birer kadındırlar.

       Yukarıdaki paragrafta "yalılarla" ilgili olarak, aşağıdaki özelliklerin hangisinden söz edilmemiştir ?

A) Geçmişin izlerini taşımalarından
B) Görünüşlerinin eskiliğinden
C) İçlerinde yaşayan kişilerden
D) Hüzün verici olmalarından

5)  
Ben dağlara çıkmak istiyorum;
Koyu çamların boy gösterdiği,
Derelerin çağladığı, kuşların öttüğü,
Mağrur bulutların kovaladığı dağlara ...

       Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?

A) Kuş seslerini dinleme isteği
B) Yüksek yerlere tırmanma isteği
C) Doğa ile iç içe yaşama özlemi
D) Çam ağaçlarına duyulan hayranlık

6)   "O, herhangi bir düşünceyi bütünyle doğru olarak benimsemek istemez. Karşıt düşüncelerde de doğruluk payı arardı."

       Paragrafta anlatılan kişi için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) Bir düşünceyi kolaylıkla kabullendiği
B) Farklı düşüncelere önem verdiği
C) Olayları çok yönlü düşündüğü
D) Düşüncelere kuşkuyla yaklaştığı

7)   O, öğrencilerin annesi gibiydi. Yorulmak nedir bilmez; bahçede çocukların başından hiç ayrılmazdı. Öğrencileriyle tatil günlerinde de çalışır, onların başarılı olabilmesi için elinden geleni yapardı. Bağışlayıcıydı; ancak yalan söylediklerinde de gözlerinin yaşına bakmazdı.

       Yukarıdaki metinde sözü edilen kişi için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) Sevecen B) Fedakâr C) Kindâr D) Çalışkan

8)   Benim pazar eğlencem kitap okumaktır. Önce yarım kalmış kitapları bitirmeye çalışırım. Sonra bir yenisine başlamak ya da birkaç kitabı bir arada okumak, benim için büyük zevk olur.

       Metinde aşağıdakilerin hangisinden sözedilmemiştir ?

A) Kitap okumanın eğlenceli oluşundan.
B) Bir kitabı tamamıyla okumanın öneminden.
C) Birkaç kitabın bir arada okunabileceğinden.
D) Yeni bir kitaba başlamının zevkinden.

9)   Sevgi, mutluluğun nefes alışıdır. İnsanın hem kendisine hem de başkalarına insanca seslenişidir; kendi kendisiyle, toplumla ve tüm evrenle uyum içinde olmasıdır.

       Paragrafa göre, sevgi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Mutluluğun temelidir.
B) İnsanca bir duygudur.
C) İnsanlarla uyumlu olmaktır.
D) İnsanın kendisine acımasıdır.

10)  Kötü yazdığınız için üzülmeyin. Çok iyi yazarak işe başlayan bir genç yazar, kısa bir süre sonra yazmayı bırakabilir. Dünyadaki her şey gibi, yazmadaki ustalık da gelişmeyle sağlanır. Önemli olan ...

       Yukarıdaki paragrafın sonuna, aşağıdakilerden hangisi getirilemez ?

A) Yenilenmeye açık olmaktır.
B) Yazmayı bir amaç edinmektir.
C) Boş zamanları değerlendirmektir.
D) Yazmaktan vazgeçmemektir.

11)  ................ Darmadağınık, gelişigüzel öğreniyoruz. Bunun için, hepimiz tek telli saz gibi oluyoruz. Birkaç sesi içimizde toplayamıyoruz.

       Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yukarıdaki paragrafın başına getirilebilir ?

A) Neyi öğrenmemiz gerektiğini biliyoruz.
B) Öğrenmek için elimizden geleni yapıyoruz.
C) Biz, düzenli bir eğitimden geçmiyoruz.
D) Öğrendiklerimizle asla yetinmiyoruz.

12) 
Tüyden hafif olurum sabahlar.
Karşı damda bir güneş parçası,
İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar...
Bağıra bağıra çıkarım yollara,
Döner döner durur başım havalarda.

       Şiire göre şair, sabahları hangi durumda olamaz ?

A) Sinirli B) Huzurlu C) Neşeli D) Mutlu

13) 
Gözlerimde parıltısı bir bakır tasın
Kulaklarım komşuların ayak sesinde
Varsın gene bir yudum su veren olmasın
Başucumdaki biri bana "su yok" desin de

       Dörtlüke şair neyi anlatmak istiyor ?

A) Acısını B) Umutsuzluğunu C) Çaresizliğini D) Kimsesizliğini

14)  Dostluk sınavından geçmeyenleri "dost" saymıyorum ben. "Dost" diye sandığımız niceleri, bizi yarı yolda bırakabilir. Bir söz, bir bakış, bir dudak büküşle duygularımızı derinden sarsabilir. Yüzündeki maskeyi, hiç ummadığımız bir anda çıkarıp bizi sırtımızdan vurabilir.

       Yukarıdaki parçanın anadüşüncesi, aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Dostlar, zaman zaman kırıcı olabilir.
B) Dost sanılanlar, iki yüzlü davranabilirler.
C) Dost diye bilinenler, insanı zor durumda bırakabilirler.
D) Dostların güvenirliliği, zamanla anlaşılır.

15)  "Dün burada mevcut bulunanlar, parmaklarını kaldırsınlar." Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için, cümleden hangi sözcük çıkarılmalıdır ?

A) Dün B) Burada C) Mevcut D) Bulunanlar

16)  "Karşılıklı mektuplaşmalar bugün de sürüyor." Cümlesinden hangi sözcük çıkarılırsa, cümlenin anlamında bir değişme olmaz ?

A) Bugün B) De C) Mektuplaşmalar D) Karşılıklı

17)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında kesinlik vardır ?

A) Tatil de bize gelecek misin ?
B) Zeynep, belki telefon eder.
C) Bu kitapları okuyabilirsin.
D) Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusudur.
DİLBİLGİSİ SORULARI

1)   Aşağıdakilerden hangisi anlamına göre olumsuz cümledir ?

A) Meyveleri yıkamadan yemem.
B) Hayvanları sevmeyen biri değilim.
C) Onunla bir gün karşılaşacağım.
D) Ben onu ziyarete gittim.

2)   Aşağıdakilerden hangisi, soru cümlesi değildir ?

A) Bu sözleri sen mi söyledin
B) Nasıl davranacağımızı şaşırdık
C) Benimle niçin konuşmuyorsun
D) Ödevin ne zaman biter

3)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır ?

A) Ansiklopedi de yardımcı kaynaktır.
B) Bunların anlamı sözlük de var.
C) Yalnız ev mi yazlık da almışlar.
D) Sorumluluk duygusu okulda başlar.

4)   "Çiçekleri çok severim; hele bir de kokuları güzelse ... "

       Cümlesinin sonuna niçin üç nokta konmuştur?

A) Daha söylenebilecek sözler bulunduğu için.
B) Soru anlamlı bir cümle olduğu için.
C) "Ve benzerleri" anlamını vermek için.
D) Olumlu bir cümle olduğu için.

5)   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) konmaz ?

A) Bir saksı menekşe getirmiş
B) Karlı dağlar geçit vermiyor
C) Ilık bir sonbahar günüydü
D) Beklediğim haber bir gelse

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !